• Projekteerimine

Projekteerimine

Nõrkvoolu projekt

Tänapäeval on nõrkvoolusüsteemid hoone lahutamatu osa ning erinevate süsteemide arv ja keerukus kasvab iga aastaga. Nõrkvoolusüsteemide eesmärk on suurendada hoone kasutaja mugavust ning elukvaliteeti. 


Projekteerimise protsess algab ülesandepüstitusega tellijalt, kes esitab oma nägemuse koos detailidega projektist. Vastavalt sellele saab alustada hoone põhiprojekti staadiumiga.

Põhiprojektis valitakse välja tehnilised näitajad, seadmed, nende kogused. Määratakse ära nõrkvoolusüsteemide integratsioon teiste seadmetega ning plaaniliselt lahendatakse paigaldusasukohad.

Meie Teenused:

 • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid
 • Valvesüsteemid ja läbipääsusüsteemid
 • Andmeside- ja telefonivõrgud
 • Helindussüsteemid
 • Kutsesüsteemid
 • Perimeetri valvesüsteemid
 • Videovalvesüsteemid

Elektriprojekt

Tänapäevases majapidamises on kasutusel väga palju erinevaid elektrit vajavaid seadmeid, mis muudavad meie elu mugavamaks.

Arvestama peaks, et elektriprojekt ei piirdu ainult majaga vaid  ka õueala  ning abihoonetega.

Elektrit vajavad lisaks ka aiavalgustid, värava automaatika, värava valgustus ja paljud muud tehnilised lahendused.

Meie Teenused:

 • Valgusarvutused ja valgustussüsteemid
 • Pea- ja jaotuskilpide skeemid
 • Maandus ja pot.- ühtlustused
 • Seadmete elektrivarustus
 • Kaabeldus ning kaablite paigaldus süsteemid

Päikeseelektrijaam päikesepaneelide projekt

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata tootma ise 100% puhast energiat ja hoida kokku elektrikuludelt. Säästad nii elektri- ja võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, lisaks saad ülejäänud elektri võrku tagasi müüa. Investeering paneelidesse loob püsiva tootluse ning suurendab hoone turuväärtust.

Meie Teenused:
 • Päikeseenergiajaama tootlikkuse arvutamine.
 • Päikesepaneelide plaanile lahendus hoone katusel või pinnasel (laotis).